Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie

Psycholog

Psycholog szkolny zajmuje się przede wszystkim udzielaniem pomocy i wsparcia wszystkim osobom tworzącym społeczność szkolną, czyli uczniom, rodzicom oraz nauczycielom.

Rola psychologa szkolnego polega także na prowadzeniu działań psychoedukacyjnych - przekazywanie informacji o prawidłowościach rządzących naszym rozwojem psychicznym i społecznym oraz profilaktycznych - zapobieganie wystąpienia jakichś poważniejszych trudności, pokazywanie jak uniknąć pewnych niebezpieczeństw i jak kierować swoim życiem, by było ono satysfakcjonujące.

Psycholog podejmuje także działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych oraz aktywnie uczestniczy w działaniach wychowawczo - profilaktycznych na terenie szkoły.

Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa co oznacza, że wszystkie kwestie poruszane w rozmowach i sam fakt wizyty pozostaje tajemnicą, chyba, że sam potrzebujący wyraża zgodę na pomoc innych osób w danej sprawie.

Tajemnica zawodowa nie obowiązuje gdy:

- zagrożone jest czyjeś zdrowie i życie

- psycholog zostanie zwolniony z tajemnicy zawodowej przez prokuratora lub sąd (sprawy karne).

W podanych powyżej przypadkach, psycholog podaje wyłącznie niezbędne informacje kierując się zasadą minimalizmu (nie zdradza szczegółów z pozostałych spotkań, które są nieistotne dla sprawy).

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny